USŁUGI BHP, PPOŻ, KADRY

                                                               Szkolenia BHP

 • BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – nazwa powszechnie używana określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedziną zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii
pracy, technicznego bezpieczeństwa

Oferujemy:

 • szkolenia wstępne ogólne
 • szkolenia okresowe
 • nadzór BHP
 • doradztwo BHP

     OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

 • PPOŻ – jest szerokim pojęciem  z związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciw pożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
 • zapobieganie powstawaniu i rozpowszechnianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego,
 • prowadzenie działań ratowniczych,

 KADRY

 •  Obowiązek założenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczy każdego pracodawcy, nawet zatrudniającego jednego pracownika. Obowiązkowe jest również jej przechowywanie przez 50 lat w odpowiednich warunkach.

Oferujemy:

 • Zakładanie i prowadzenie teczek pracowniczych,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • ewidencja urlopowa,
 • ewidencja czasu pracy,
 • inne usługi według zapotrzebowania,